הקרן לקרקעות ישראל, הקרן לחיילים, הקרן להתיישבות, הקרן לילדים | הקרן לקרקעות ישראל

הקרן לקרקעות ישראל

   
   

מראשית ההתיישבות בארץ ישראל, עוד מימי אברהם אבינו וממלכת ישראל בימי התנ"ך ובהמשך דרך משה מונטיפיורי, יהושע חנקין, הברון רוטשילד, קק"ל וראשי הציונות בעת החדשה, היתה ברורה לכל חשיבות רכישת אדמות בארץ ישראל למען עתידנו ועתיד הדורות הבאים בה.

על אף הזכות ההסטורית וההבטחה האלוקית ברור לנו, כפי שברור היה למעטים בדורם, כי עלינו לרשת את ארצנו בכספנו ברגלנו ובנשמתנו. עלינו לרכוש, לעבוד את האדמה, ליישב אותה ולהרגיש כי היא אדמתנו חלק מחיינו, חלק בלתי נפרד מהיותנו אומה השבה לאדמתה שניתנה לה לאחר תלאות רבים בשם ההבטחה האלוקית. כנגד כל אלה פועלים גורמים מקירבנו ועימם מיטב אויבינו, אשר רוצים הם לראות את רגלינו נדחקות מההרים והגבעות בהם הילכו מלכינו ונבאו נביאנו לפני יותר מאלפיים שנות גלות.

הקרן לקרקעות ישראל, שמה לה כדגל ומטרה את עקרונות הציונות בתחילת דרכה, רכישת אדמות בארצנו, דבר שאילולא נעשה לפני שנים רבות בספק אם יכולנו להקים את מדינתנו כפי שאנו מכירים אותה כיום.

מטרת רכישת הקרקעות הינה בכדי לשמור על מדינתנו וריבונותינו למען עתידנו ועתיד ילדינו, כאן בארצנו היחדיה היא ארץ ישראל.

   

 

   
   

חלק מרכישות קרקע בארץ ישראל, בהסטורייה הארוכה של עם ישראל:

יעקב קונה את חלקת השדה בשכם, שם נקבר בהמשך יוסף.

"ויבא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען, בבאו מפדן ארם, ויחן על פני העיר. ויקן את חלקת השדה, אשר נטה שם אוהלו, מיד בני חמור, אבי שכם במאה קשיטה. ויצב שם מזבח ויקרא לו - אל , אלוהי ישראל.." (בראשית לג')

אברהם קונה את החלקה במערת המכפלה.

"..וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דיבר באזני בני חת, ארבע מאות שקל כסף עובר לסחר. ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב, לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אישתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא, היא חברון בארץ כנען. ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם, לאחוזת קבר, מאת בני חת.." (בראשית כג')

ירמיהו קונה חלקה בענתות

"..ויבא אלי חנמאל בן דדי כדבר ה', אל חצר המטרה, ויאמר אלי קנה נא את שדי אשר בענתות אשר בארץ בנימין.. ואקנה את השדה, מאת חנמאל בן דדי, אשר בענתות. ואשקלה לו את הכסף שבעה שקלים ועשרה הכסף. ואכתב בספר ואחתם ואעד עדים ואשקל הכסף במאזנים.." (ירמיהו לב')

בעת החדשה..

יהושע חנקין :"לפני שישים שנה ומעלה נתגלה לי יעודי בחיים מטעם ההשגחה העליונה, גאולת הארץ לעמנו הכמה לה. מאוד דבקתי ביעודי זה.." (מתוך צוואתו) אדמות רחובות, חדרה, דגניה, מגדל, פוריה, מרחביה, עמק יזרעאל, קלאנדיה, כרכור, רעננה, מגדיאל, שרון דרום, עמק זבולון,הקריות, תל מונד, עמק חפר,בית שאן, הנגב הצפוני, יקנעם, החולה, באר שבע, גליל מערבי, ועוד חלקות באזורים רבים..

עוד רבים וטובים פעלו ורכשו קרקעות בארצנו במהלך 200 השנה האחרונות. שנים הממחישות את התגשמות הנבואות בדבר שיבתה של אומה לארצה. ארץ המייחלת כי עמה יגאל אותה וירש אותה באמונה מלאה. בימים אלה המעטים העומדים בחוד החנית של רכישת האדמות, גאולת קרקעות והתיישבות על גבעות והרים השייכות לעם ישראל, נאבקים באטימות מנהיגותית כמעט מלאה לגבי חשיבות העניין לעתיד ילדינו, בטחוננו ועתיד האומה בארצה.

 

בשם הרצון להגשמת כל אלה ולמען עתיד האומה בארצה פועלת ותפעל הקרן לקרקעות ישראל- קופת א"י ב"ה לרכישת קרקעות בכל מקום ברחבי ארץ ישראל.

 

כחלק מפעילותה של הקרן לקרקעות ישראל:

נפל בגורלנו הזכות לראות בדורנו, בימי ראשית הגאולה, את עם ישראל שב מכל תפוצות עולם לאחר גלות ארוכה, רדיפות והשמדות אל אדמתו, זו שחיכתה לו בשיממונה ככתוב בנבואות. הנה שבנו אל רגבי אדמתנו , אל הריה ועמקיה של ארצנו בכדי לחדש את ריבונותנו בארץ, זו שנלקחה מאיתנו בשגיאות מנהיגנו בעבר הרחוק ובידי צבאות עולם, אז מזמן, עוד לפני הקמתן של דתות אחרות שקידשו את מקומותינו רק בכדי שלא נשוב אליהם ונחדש את ימינו כקדם ועוד הרבה לפני שאומות רבות הקימו את מדינתם, מדינות אשר רוצות בימים אלה לקבוע את גורלנו.

בשם כל זאת עלינו לשמור על אדמתנו, זו שנרכשה בכסף יהודי אט אט ע"י גדולי דור חדורי אמונה בצדקת הדרך והאדמות אשר נגאלו שוב בנצחונות כבירים במלחמות ישראל כנגד אויבינו שקמו לכלותנו .

עלינו לשמור על אדמות אלה כי הם חיינו ועתיד ילדינו, באם יגזלו ולא נשיבם, תאבד זכותנו, ריבונותנו בארצנו ורבים מילדנו יאבדו הקשר לאדמה ועלולים הם לחפש את ביתם בארצות נכר .

על שטחים נרחבים של קרקעות מדינה וקרקעות פרטיות נבנו אלפי מבנים לא חוקיים בעשרות השנים האחרונות והמדינה ברוב המקרים אינה פועלת להריסתם. למעלה מ 100,000 מבנים לא חוקיים נבנו ע"י ערבים ובדווים בגליל, בנגב, ביהודה ושומרון ובירושלים ונראה כי המדינה אינה מוצאת זמן להריסתם או שמבחינתה הדבר אינו בעדיפות עליונה.

השתלטות כוחנית זאת על עשרות אלפי דונמים שנרכשו ע"י קק"ל ואחרים לפני שנים רבות בכסף יהודי, באה על חשבון משפחות רבות אשר אין ידם משגת להגיע לבית בשל העלויות הגבוהות, דבר הנובע מעלות הקרקע היקרה ברוב המקומות. באם המדינה תמלא את יעודה ותפעל לפינוי מהיר ותקיף של שטחים אלו, תוכל להכשיר קרקעות אלה להתיישבות בעלויות נמוכות ליוצאי צבא ולמשפחות מחוסרי אמצעים.

איתור הבנייה הלא חוקית הינו בתחומה של הקרן לקרקעות ישראל. קרן זו תפעל בנוסף לפעולותיה העיקריות גם לאיתור בנייה לא חוקית והשתלטות על אדמות מדינה ופרטיות ותפנה את החומר לארגונים הפועלים כנגד עבריינים אלה.

 

המעוניינים לדווח על השתלטות על אדמות או בנייה לא חוקית כלשהי והמעוניינים להצטרף או לתרום לפעילות, מוזמנים לשלוח לנו ב"צור קשר" ונשוב אליכם.

ניתן לשלוח אלינו למייל thatsumot@gmail.com תמונות/סרטים קצרים/פרוט של השתלטות על קרקעות ובנייה לא חוקית כולל פרטים לגבי המיקום המדוייק.